Från böna till färdigt kaffe, del 3

december 10, 2017 |

Kaffebönan är nu klar för ett mycket viktigt steg, rostningen. Det är svårt att säga vilket steg i processen som är det viktigaste då de alla är viktiga för smak och kaffets egenskaper.

Från böna till färdigt kaffe, del 3

Men jag skulle säga att rostningen är den del där kaffebönorna verkligen får fram sina egenskaper och där mycket av smaken i det färdiga kaffet träder fram. Genom rostningen kan man påverka så mycket beroende på temperaturer, hur länge rostningen tar och om man gör en ljus eller mörk rostning. Rostningen påverkar så mycket att jag skulle nog våga mig på att kalla detta steg det viktigaste när det gäller smak på det färdiga kaffet.

Bönorna rostas

 

Som jag skrev i del 2 så har bönorna transporterats, ofta med båt och ofta långt, till den plats där rostningen kommer ske. Många märken inom kaffebranschen rostar och maler bönorna själva för att få det exakt likadant varje gång. Man kan även själv köpa orostade kaffebönor om man vill rosta hemma. Rostningen sker under mycket strikta och exakta förhållanden där tid och temperaturer är mycket precist inställt. Detta visar på hur viktigt detta steg är. Bönorna rostas i en så kallad rostningsmaskin. I denna kommer bönorna ständigt att röras om, hade de inte rörts om hade bönorna blivit brända. Som vi vet finns det mörkt, mellan och ljust rostat kaffe. Det finns även exempelvis mellanmörkt och liknande. Den temperatur som rostningen sker i är ofta omkring 220 grader men vissa kaffebönor rostas i temperaturer upp till 285 grader. Även tiden bönorna rostas skiljer sig åt och desto längre tid, desto mörkare rostning. Det ljust rostade kaffet rostas i cirka sex minuter. Mörkt rostat kaffe rostas i cirka 12 minuter och det allra mörkaste och starkaste kaffet, som espresso, rostas i cirka femton minuter. Efter rostningen ska bönorna kylas av snabbt för att inte de eteriska oljorna ska gå förlorade. För många kaffebönor var detta det sista steget och de säljs som hela bönor. Majoriteten av kaffebönorna kommer dock att gå igenom det sista steget, malningen.

 

Malet kaffe

 

Under malningen så sker en förändring i smak av kaffebönorna. Men allt kaffe males ju innan det blir till färdigt kaffe så det bästa, ur smaksynpunkt, är att mala kaffebönorna hemma och brygga det direkt. Jag själv har en kaffebryggare som maler kaffebönorna direkt innan bryggning. I den bryggaren går även att göra vanligt malet kaffe och man märker faktiskt en viss skillnad om man jämför. Det nyligen malda kaffet får lite mer smak, en lenare smak enligt mitt tycke. Olika sorters kaffe kräver olika sorters malning. För espressos ska bönorna vara väldigt fint malda, så pass att det nästan blir ett pulver. Anledningen till det är att en espresso bryggs på endast 20 sekunder, medans vanligt bryggkaffe tar ett par minuter och där är då bönorna mer grovmalda. Det malda kaffet kommer förlora smakegenskaper fortare än rostade bönor och detta är anledningen till att malet kaffe är vakuumförpackat. Kaffet är nu redo att bryggas efter de många, och stundtals, komplicerade och tidskrävande olika stegen.

Malet kaffe

Category: Selectorigin

Comments are closed.